• Loại công trình: Công trình Công nghiệp năng lượng (Thủy điện).
  • Cấp công trình: Cấp I.
  • Địa điểm: tỉnh Thanh Hóa.
  • Giá trị thực hiện: 377,5 tỷ đồng.
  • Nội dung công việc thi công chính:
    • Thi công khoan, nổ mìn, đào xúc, vận chuyển, san ủi, đắp đất đá.
    • Thi công khoan neo, vận chuyển dăm cát và các công việc khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *