• Loại công trình: Công trình Công nghiệp năng lượng (Thủy điện).
  • Cấp công trình: Cấp I.
  • Địa điểm: tỉnh Kon Tum.
  • Giá trị thực hiện: 70,5 tỷ đồng.
  • Nội dung công việc thi công chính:
    • Thi công đào xúc, vận chuyển, san ủi, đắp đất đá.
    • Các công việc khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *