• Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • Cấp công trình: Cấp I.
  • Địa điểm: tỉnh Ninh Thuận.
  • Giá trị thực hiện: 139,2 tỷ đồng.
  • Nội dung công việc thi công chính:
    • Khai thác, sản xuất cung ứng đá hỗn hợp nổ mìn, sản xuất và vận chuyển dăm cát.
    • Vận chuyển bê tông RCC, nhân công phục vụ thi công.
    • Đào, đắp, vận chuyển, san ủi đất đá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *